Versturen van Artikelen

Het versturen van bestelde artikelen zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk na ontvangst van volledige betaling van de bestelde artikelen inclusief eventuele verzend- en bestelkosten. In geval een bepaald product niet op voorraad is, krijgt de besteller de keuze om dat specifieke artikel te laten vervallen of te wachten tot dit weer beschikbaar is (backorder). Hiervan zal hij of zij op het door hem of haar opgegeven e-mail adres op de hoogte worden gesteld. In geval een bepaald artikel niet (meer) leverbaar is, zal het (restant van het) bedrag aan de besteller worden gestorneerd.


Prijzen van bestellingen kunnen, afhankelijk van omstandigheden, eventueel worden verhoogd met additionele verzendkosten indien deze niet toereikend zijn. Hiervan zal hij of zij op het door hem of haar opgegeven e-mail adres op de hoogte worden gesteld. Indien de besteller vervolgens afziet van aankoop, zal het (restant van het) bedrag aan de besteller worden gestorneerd.


Indien van toepassing zal de besteller op het door hem of haar opgegeven e-mail adres een Track & Trace nummer worden toegezonden zodat hij / zij de bestelling(en) kan / kunnen volgen.


Indien de besteller er de voorkeur aan geeft om de bestelde goederen op / bij een onder STN-vlag georganiseerde tour, meeting of overige activiteit in persoon te ontvangen, zijn er geen verzend- of bestelkosten verschuldigd. Wel dient vantevoren het gehele bedrag door de STN te zijn ontvangen op haar bankrekening. Tevens dient besteller in het Opmerkingenveld dan aan te geven waar en wanneer (bij welke gelegenheid) hij of zij de bestelde items wil ontvangen. Of dit wel of niet mogelijk zal zijn als optie, hangt er tevens vanaf of iemand van het Bestuur daarbij aanwezig zal zijn en derhalve de bestelde items kan meenemen. Zo niet, dan zal een andere gelegenheid in overleg moeten worden vastgesteld of kunnen de bestelde items alsnog tegen betaling worden verzonden.


Een en ander te allen tijde onder voorbehoud van overmacht of overige onvoorziene omstandigheden, waarvan de besteller zo spoedig mogelijk op de hoogte zal worden gesteld.


Op deze webshop, alle aangeboden producten en alle aan- en verkopen zijn zowel de Forumregels van de STN zelf als Nederlands Recht van toepassing.