Over STN Webshop

De STN Webshop is een integraal onderdeel van de Scooter Tourclub Nederland, hierna ook "STN" te noemen, een hobbyclub bestaande uit onbetaalde vrijwilligers (zowel gewone leden als bestuursleden) die samen een hobby delen en uitoefenen. De STN heeft geen winstoogmerk of commerciële doeleinden en is op generlei wijze, juridisch noch fiscaal, een bedrijf, vereniging of stichting. Derhalve heeft de STN geen KvK registratie noch een BTW nummer en is de STN Webshop daarom ook geen "gewone" of "standaard" webwinkel maar slechts een verlengde van de hobbyclub, speciaal voor en door de leden van de STN. Producten aangeboden middels de STN Webshop betreffen items 1) welke specifiek aan de STN zijn gerelateerd (met STN logo of vermelding) en op eigen kosten zijn voortgebracht, of 2) items of promoties welke door onze leden, sponsoren of partners zijn gedoneerd aan / voor de club. De gehele omzet, eventueel na aftrek van kosten, komt ten goede aan de STN als club als geheel en dient ter dekking van zowel de vaste als variabele lasten van de STN. Op deze webshop, alle aangeboden producten en alle aan- en verkopen zijn zowel de Forumregels van de STN zelf als Nederlands Recht van toepassing.