Privacy Policy

Gegevens welke door leden worden verstrekt tijdens het bestelproces worden alleen gebruikt ter vervulling van de geplaatste bestelling. De Scooter Tourclub Nederland slaat op generlei wijze de gegevens van leden, bestellers, bezoekers of gebruikers permanent op*, noch worden deze gedeeld met of verstrekt aan externe of derde partijen (tenzij hiertoe een juridisch dwingende verplichting of omstandigheid bestaat). Conform de wet AVG hebben gebruikers te allen tijde op verzoek recht op inzage in de van hen eventueel opgeslagen gegevens. Door de systemen van de STN en haar Webshop kunnen wel algemene en anonieme gegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van statistieken. Deze zijn echter niet te herleiden naar individuele personen. De STN Webshop maakt geen gebruik van zogenaamde "cookies". Op deze webshop, alle aangeboden producten en alle aan- en verkopen zijn zowel de Forumregels van de STN zelf als Nederlands Recht van toepassing.


* dit met uitzondering van gegevens welke door leden zelf worden verstrekt als onderdeel van hun registratie ten behoeve van hun eigen lidmaatschap van het Forum van de STN en welke zij zelf ook naderhand en gedurende hun lopende lidmaatschap (soms gedeeltelijk) kunnen aanpassen of verwijderen.